Sarkaņos top zaļo ceļu atpūtas vieta

ziņa publicēta 12.11.2021
Bijušās Sarkaņu skolas pagalmā, iepretim tagadējai Madonas muzeja etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvei top jauna atpūtas vieta. To veido: lapene, velo novietne un informācijas stends.

Atpūtas vieta tiek veidota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LV-RU-006  “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) ietvaros, sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju. Projekta galvenais mērķis ir zaļā tūrisma maršrutu kopīga un ilgtspējīga attīstība mazo pilsētu un lauku teritorijās, kas vieno Latvijas un Krievijas pierobežas reģionus.

Sarkaņos katrs jaunās atpūtas vietas elements tiek veidots kā stilizēts sadzīves priekšmets. Velo novietne izgatavota grābekļa formā, atpūtas vieta ir stilizēts gaismas lukturis, bet stenda jumts kā akas vāks. Stilizētā pieeja izraudzīta, lai turpinātu Amatu skolas aizsākto tradīciju par vides objektu, kas atgādina amatnieku darba rīkus vai darinājumus, izvietošanu ēku apkārtnē.

Stends būs skatāms no abām pusēm. Vienā pusē tiks izvietota informācija par Sarkaņiem: ieskats Sarkaņu kultūrvēsturiskā centra vēsturē un aicinājums apmeklēt amatu skolu, muzeja krātuvi, bibliotēku un pagasta tūrisma vietas. Stenda otrā pusē tiks izvietota shematiska karte, kurā atbilstoši projekta būtībai būs redzami zaļo maršruti no Rīgas līdz Pleskavai.

Zaļie ceļi (Greenways) ir bijušās dzelzceļa līnijas, kas piemērotas gājējiem, nūjotājiem, velo braucējiem un nemotarizētajiem transporta līdzekļiem. Daudzās Eiropas valstīs tieši pa zaļajiem ceļiem ved populāri un interesanti tūrisma maršruti. Starp valstīm notiek pat zināma sacensība, kurš saviem Greenways ceļiem nodrošinās kvalitatīvāku infrastruktūru un interesantākas tūristu piesaistes vietas. Pateicoties Vidzemes tūrisma asociācijas iniciatīvām, arī Vidzemē pēdējos gados attīstās zaļo ceļu tīkls. Ar projektu finansējumu un pašvaldību atbalstu tiek sakoptas bijušās dzelzceļu vietas, atjaunoti tiltiņi, ierīkotas atpūtas vietas, izvietoti informācijas stendi un marķējuma zīmes. Rezultātā tiek iegūti pievilcīgi, klusi ceļi, ko atpūtas nolūkos var izmantot gan vietējie iedzīvotāji, gan ceļotāji.

Mums tuvākie zaļo ceļa posmi ir “Ērgļi - Ķeipene” un “Ieriķi – Gulbene”. Ceļotājiem jārēķinās, ka šķērsojot Madonas novadu no Ērgļiem līdz Litenei vai Gulbenei būs jāizmanto auto ceļi. Zaļo ceļu maršrutu tīklā tieši tā arī iekļaujamies – esam savienojošais posms pa auto ceļiem. Sarkaņi atrodas apmēram pa vidu starp  minētajiem ceļiem. Tādēļ arī šeit tiek iekārtota zaļo ceļu piesaistes atpūtas vieta.  Madonas novadā projekta aktivitātes notiek arī Ērgļu pagastā, kur 7km garumā tika sakārtota bijušā dzelzceļa līnija: izcirsti krūmi, nolīdzināta ceļa virsma, izvietotas norādes zīmes, top arī atpūtas vieta un informācijas stends.

Paldies Valdai Kļaviņai un Inesei Sudārei par līdzdalību Sarkaņu atpūtas vietas plānošanā un informācijas stenda satura veidošanā, Robertam un Mārim Dolbēm par milzu luktura, lielā grābekļa un stenda konstrukciju izgatavošanu.

Autore: Sanita Soma,
Madonas novada pašvaldības tūrisma darba organizatore,
atpūtas vietas Sarkaņos izveides koordinatore, tel. 29130437.