Atjaunoti 30 informācijas stendi

ziņa publicēta 23.12.2022
Lielāks foto Madonas novada pašvaldības tūrisma speciālistu pārziņā ir ap 60 informācijas stendi, kas izvietoti ceļotāju plūsmas vietās vai dabas un kultūrvēstures objektu tuvumā.

Aizvadītajā 2022. gadā veikts apjomīgs darbs pie stendu atjaunošanas un jaunu sagatavošanas.

12 stendiem  jauns saturs

Madona. Informācija par – apskates, kultūras un pastaigu vietām, aktīvo atpūtu, ēdināšanas un nakšņošanas iespējām. Informācija dublēta latviešu, angļu un krievu valodās. Atjaunoti 3 stendi, atrodas Madonā - Saieta laukumā, pie muzeja un sporta bāzē “Smeceres sils”. Izdošanu koordinēja Sanita Soma.

Madonas novads. Populārākās tūrisma vietas  un Nogaršo. Informācija par - 13 populārākajām tūrisma vietām un 12 pārtikas ražotājiem, kas kompleksi piedāvā ekskursiju, degustāciju un produkcijas iegādi. Teksts latviešu, angļu un krievu valodās. Atjaunoti 3 stendi - pie Pulgošņa ezera Ērgļu pagastā, pie Gaiziņkalna takas Bērzaunes pagastā un pie Lubāna mitrāja informācijas centra Ošupes pagastā (tiks uzstādīts pavasarī). Izdošanu koordinēja Sanita Soma.

Madonas novads. Populārākās tūrisma vietas. Informācija par 13 populārākajām tūrisma vietām. Teksts latviešu, angļu un krievu valodās. Sagatavotas 5 izdrukas, kas pavasarī tiks izvietotas uz esošajiem stendiem pie - Dzelzavas muižas, Cesvaines tūrisma centra, Biksēres muižas, dižakmens Velna Skroderis un O. Kalpaka memoriālā “Liepsalas”. Izdošanu koordinēja Sanita Soma un Laura Smudze.

Cesvaines vēsturiskās ēkas un vietas. Stendā vienkopus latviešu un angļu valodā apkopota informācija par brīvdabas ekspozīciju Cesvaines muižas teritorijā. Vēsturiskas fotogrāfijas no Cesvaines pils muzeja un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma. Cesvaine. Statistika, vēsture, interesanti fakti. Informācija latviešu un angļu valodā. Stendi pavasarī tiks novietots pie Cesvaines tūrisma centra. Izdošanu koordinē Laura Smudze un Lilita Ļava.


8 jauni stendi

Vestienas muiža. Informācija par muižu, kungu māju, parku, suņu kapsētu, kinofilmām un aizvadītajiem skolu laikiem. Fotogrāfijas no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma. Teksts latviešu un angļu valodās. Stends atrodas pie Vestienas muižas. Izdošanu koordinēja Jolanta Bardziņa.

PSRS armijas bāze Mārcienā. Informācija par militārās bāzes vēsturi laika posmā no 1950. līdz 1994. gadam. Fotogrāfijas no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma un privātajiem foto arhīviem. Teksts latviešu un angļu valodās. Stends atrodas Mārcienas kultūras nama vestibilā. Izdošanu koordinēja Sanita Soma un Reinis Auziņš.

Meirāni. Informācija par Meirānu apkārtnes ceļotāju piesaistes vietām. Teksts latviešu valodā. Stends atrodas Meirānos, iepretim bijušai dzelzceļa stacijai. Izdošanu koordinēja Agita Semjonova.

Sestu kalns. Informācija par Strūves ģeodēzisko loku un Ziestu kalna tuvākajām apskates vietām. Sagatavots latviešu valodā. Uzstādīts stāvlaukumā pie takas sākuma uz Ziestu kalna virsotni. Izdošanu koordinēja Ilze Feldberga un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Zaļie ceļi. Ērgļi. Informācija par bijušo Rīga - Ērgļi dzelzceļa līniju, Ērgļu staciju un ceļotāju piesaistes vietām Ērgļos. Saturs latviešu un angļu valodās. Atrodas pie “Ērgļu stacijas”. Izdošanu koordinēja Ilze Feldberga.

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi”. Reklāmas baneris ar informāciju par muzeja piedāvājumu latviešu valodā. Novietots stāvlaukumā pie Pulgošņa ezera Ērgļu pagastā. Izdošanu koordinēja Ilze Feldberga.

Burtnieku skola un Dzejnieka Jāņa Grota mājas “Grotupes” vieta. 2 informācijas plāksnes Ērgļu kultūrvēstures vietās latviešu un angļu valodās. Uzstādītas blakus minēto vietu piemiņas akmeņiem. Izdošanu koordinēja Ilze Feldberga.

Iepazīsti Cesvaini! Informācija par tūrisma uzņēmējiem Cesvaines pilsētā latviešu un angļu valodā ar fotogrāfijām. Izvietots Cesvaines pilī. Izdošanu koordinēja Laura Smudze.

Sagatavošanā - Cesvaines pilsmuižas karte. Vizuāla informācija par vēsturiskās muižas ēkām un to funkcijas mūsdienās. Informācija latviešu, angļu, lietuviešu un igauņu valodās. Izdošanu koordinē Laura Smudze.

11 aktualizēti stendi

Lubāna ezera rietumu krasts - Barkavas un Ošupes pagasti. Informācija latviešu un angļu valodās. 2 stendi - Barkavā pie DUS un Degumniekos pie pagrieziena uz Lubāna ezeru. Veikti informācijas labojumi. Koordinēja Agnese Kruste.

Lubāna ezera apkārtnes tūrisma karte. Informācija latviešu un angļu valodās. 2 stendi - pie Lubāna mitrāja informācijas centra Ošupes pagastā un Lubānā pie tūrisma un kultūrvēsturiskā centra. Veikti informācijas labojumi. Koordinēja Agnese Kruste un Ilze Kraukle.

Skanstes kalniņš un Blaumaņa kapsēta. 2 informācijas plāksnes Ērgļu kultūrvēstures vietās latviešu un angļu valodās. Atjaunotas esošās plāksnes. Koordinēja Ilze Feldberga.

Ērgļu apkārtne. Veikti informācijas labojumi par tūrisma piedāvājumu Ērgļu apkārtnē latviešu valodā. 5 stendi, atrodas – Jumurdā pie bibliotēkas, Ērgļos pie pašvaldības un centra stāvlaukumā, Brakos un Sausnējas centrā. Koordinēja Ilze Feldberga.


Autore: Sanita Soma,
Madonas novada Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas tūrisma darba organizatore, tel. 29120437

Draugiem Facebook Twitter Linkedin