20. augustā - makšķerēšanas festivāls "Kālezera zelta zivtiņa 2022"

ziņa publicēta 05.08.2022
Lielāks foto Aicinām pludiņmakšķerēšanas un spiningošanas cienītājus pārbaudīt makšķernieka veiksmi Vestienas Kāla ezerā.

NOLIKUMS

Organizators: Festivālu rīko biedrība „Kāla ezera padome”, reģ. Nr.40008113080, juridiskā adrese: Pagastmāja, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855.

Mērķis: Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu. Noteikt labākos pludiņmakšķerēšanas un spiningošanas speciālistus.

Vieta un laiks: Kālezers (no Kālezera sabiedriskās atpūtas vietas, Lat, lon: 56.862725, 25.844226) 2022. gada 20. augusts.

Norise:
6.30 – 7.00 reģistrācija.
7.00 – 13.00 sacensības.
13.00 – 14.00 svēršana un mērīšana.
13.00 – 14.00 mielošanās ar zupu.
13.00 – 14.00 stafetes makšķernieku un līdzjūtēju precizitātes, veiklības un spēka noteikšanai.
14.00 uzvarētāju apbalvošana.

 Sacensību dalībnieki:
   * Individuālās sacensības, kurās uzvarētājus individuāli noteiks šajā nolikumā minētajā nominācijā. Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents vecāks par 16 gadiem.
   * Ģimeņu sacensības (komandā līdz 4). – laivā no viena līdz divi pieaugušie un bērni līdz 16 gadiem.
   * Par drošību uz ūdeņiem atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

Sacensību vispārīgie noteikumi:

 • Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 70. §) „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.
 • Makšķerēšana notiek brīvi pa visu Kālezera teritoriju. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par Kālezera ūdenstilpes, tās salu un piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu.
 • Uzraudzību un kontroli par sacensību nolikuma ievērošanu veiks Valsts vides dienesta pilnvarotās personas.
Dalībnieku inventārs:
 • Sacensības notiek no dalībnieku laivām. Sacensību organizatori dalībniekus ar laivām nenodrošina. Laivas iespējams īrēt atpūtas vietās Kālezera krastā. Par laivu, kā arī vietas īri sacensību dalībniekiem jāvienojas pašiem. (skat.kals.lv)
 • Pludiņmakšķerēšanas dalībnieki makšķerē no laivām vai krasta.
 • Aizliegts velcēt, lietot eholotes un laivu motorus, kuru jauda pārsniedz 5 Zs.
 • Aizliegts spiningot vai makšķerēt tuvāk par 30 metriem no blakus laivas.

Vērtēšana:

 • Pludiņmakšķerētāju un spiningotāju lomi tiek vērtēti atsevišķi.
 • Visiem sacensību dalībniekiem jāreģistrē savus lomus.
 • Lomā drīkst paturēt izmēra zivis, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 70. §) „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.
 • Uzvarētāju nosaka pēc lielākā loma svara. Balva „KĀLEZERA DIŽLOMS” tiek pasniegta par lielāko noķerto zivju kopsvaru. Ja diviem vai vairākiem makšķerniekiem ir vienāds noķerto zivju svars, tad uzvar tas, kam ir mazāks zivju skaitu (lielākas zivis).
 • Lomā paturamā skaita un izmēra ierobežojums zandartiem: lomā uz cilvēku drīkst paturēt ne vairāk kā trīs zandartus, kuru garums nav mazāks par 45 cm.
 • Pēc svēršanas loms paliek pie sacensību dalībniekiem.
 • Par makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma neievērošanu – diskvalifikācija. Protesti jāiesniedz rakstiskā veidā, ne vēlāk kā 10 minūtes pēc zivju svēršanas.
 • Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvu „NECERĒTĀ VEIKSME”.
Apbalvošana:

Uzvarētājus apbalvo 4 grupās (individuālās sacensības spiningošanā, individuālās sacensības pludiņmakšķerēšanā, ģimeņu sacensības spiningošanā, ģimeņu sacensības pludiņmakšķerēšanā). Balvas sarūpē biedrība „Kāla ezera padome”.

Sacensību dalības maksa:

Dalībniekam vecākam par 10 gadiem – 5,00 EUR.
Bērnam līdz 10 gadiem – bez maksas.

Kāla ezera licence: Festivāla dalībniekiem jāpērk makšķerēšanas licence. kas jānodod pie zivju svēršanas. Licenci iespējams nopirkt uz vietas vai www.manacope.lv

Kontaktinformācija:
tel. 29263709 (Ivars Majors),
e-pasts: ivars.majors@gmail.com 
www.kals.lv

Draugiem Facebook Twitter Linkedin