28. maijā un 4. jūnijā - ekskursija "Iepazīt lielāko ezeru Latvijā!"

ziņa publicēta 11.05.2022
Ir sākusies aktīvā tūrisma sezona! Piedāvājam bezmaksas ekskursijas apkārt Lubāna ezeram, kurās dosimies ar jūsu transportu. Brauciena laikā varēsiet uzzināt kāds bija Lubāns toreiz un tagad. Iepazīties ar interesantiem faktiem par Lubāna mitrāja dabas liegumu un ezera apkārtnes putnu pasauli.

Ekskursijas maršruts ir unikāls, tas ved apkārt Latvijas lielākajam ezeram – Lubānam (14 km garumā, 9 km platumā), kas aizņem 81,3 km2 lielu platību normālā ūdenslīmenī un 95,53 km2 platību maksimālā ūdenslīmenī palu laikā. Ap Lubāna ezeru plešas unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss – Lubāna mitrājs, aizņemot 513,51 km2 lielu teritoriju. Lubāns ir vislielākais iedambētais ezers Baltijā. Tas ir caurtekošs, jo tajā ietek Rēzeknes upe (garums 116 km), bet iztek Aiviekste (garums 114  km). Lubāns un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām Latvijā, migrāciju laikā šeit vienlaicīgi var novērot vairāk kā 20000 ūdensputnu. “Lubāna mitrāja” teritorijā novērotas 257 putnu sugas no kurām 190 sugas te ligzdo. 

Ekskursijas notiks no maija līdz septembrim divas reizes mēnesī. Tikšanās pie Lubāna mitrāja informācijas centra
(Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pagasts, Madonas novads).

Piesakies ekskursijai sev piemērotā dienā: 

28. maijs plkst. 15:00;

4. jūnijs plkst. 15:00;
25. jūnijs plkst. 15:00;

2. jūlijs plkst. 15:00;
23. jūlijs plkst. 15:00;

13. augusts plkst. 15:00;
27. augusts plkst. 15:00;

10. septembris plkst. 15:00;
17. septembris plkst. 15:00

Maršruta garums 57 km, ilgums 2,5 h. Reljefs līdzens, lielākā daļa maršruta ved pa mākslīgu uzbērumu jeb dambi apkārt visam Lubāna ezeram. Maršruts apskatāms kartē šeit http://www.lubanamitrajs.lv/lubanaezeraturismakarte/ 
Asfalts – 8 km, zemesceļš – 23 km, grants ceļš – 26 km.

Pieteikšanās pa tel. 29234956 (Agnese Kruste) vai e-pastā lubanamitrajs@gmail.com